Christos Kantzaridis

(610) 439-1165 1236 W Turner St Allentown, PA 18102